Equipament de control de qualitat i documentació

Garantim els controls de qualitat més estrictes i la traçabilitat dels nostres productes, col·laborant amb centres tecnològics per a mesuraments i controls especials.


Treballem amb estàndards de documentació segons PPAP i desenvolupem FMEA i SPC/CPK per al control estadístic de processos.

Equipament intern:

 • Projector de perfils
 • Taula mesura: 300 mm x 200 mm
 • Diàmetre pantalla: 600 mm
 • Blocs patró
 • Gramil digital
 • Jocs de micròmetres, peus de rei, etc …
 • Documentació: PPAP, FMEA, 8D …
 • Calibres passa / no passa
 • Pokayokes

Equipament extern:

 • CMM Màquina de mesura per coordenades tridimensional
 • Controls i tests específics