Política de qualitat

La intenció de la Direcció de SOLDA ESTAMP S.L  és complir amb els objectius de qualitat marcats en la base d’una política de qualitat planificada, implantada i millorada dia a dia.Sota aquesta premissa, la Direcció es fa responsable de transmetre a tota l’organització la missió, la visió i els valors emanats de la Política de Qualitat adoptada.
La missió de  SOLDA ESTAMP S.L. és servir als seus mercats superant les expectatives dels seus clients d’una manera propera, oferint un servei integral competitiu amb una gran flexibilitat, aportant un alt valor afegit als productes realitzats.
La visió de SOLDA ESTAMP S.L és la d’una empresa preparada per expandir-se cap al mercat internacional, responsable, eficient i competitiva, compromesa amb la seguretat, la salut i el medi ambient.


Els valors de SOLDA ESTAMP S.L són:

  • La clara orientació a client
  • L’excel·lència en la qualitat
  • L’honestedat, la transparència, el diàleg i la participació en els nous projectes dels nostres clients
  • La preocupació per l’entorn, desenvolupant un negoci sostenible basat en criteris de responsabilitat econòmica, social i mediambiental

La direcció accepta el repte de motivar la inquietud per la qualitat a tots els seus col·laboradors. Sap que tal motivació genera el compromís per complir amb les expectatives de client, propiciant la millora contínua de l’eficàcia de el Sistema de Gestió de Qualitat.
La Política de Qualitat es basa en la gestió orientada als processos, en la relació existent entre aquests processos i en l’establiment d’una línia de valor afegit; tot això per aconseguir la missió proposta.
Així ho estable i el declara:
la Direcció Olesa, 21 de setembre de 2020